Gedragsregels Kanaal door Voorne

terug naar overzicht

Woensdag, 1 juli 2015

In onze hengelsporthoofdstad van het jaar 2015 hebben we prachtige sportviswateren tot onze beschikking. Het Kanaal door Voorne is één van deze wateren en staat al jaren lang zowel nationaal als internationaal te boek als een super wedstrijdwater. De reden voor deze populariteit is dat in het voorjaar witvis massaal vanuit het Haringvliet het kanaal optrekt om te paaien in de rietoevers langs het kanaal. In de periode van eind maart tot eind mei zijn er dan ook erg goede vangsten te behalen.


Klachten omwonenden

Intensief gebruik van het viswater kan echter ook overlast voor omwonenden opleveren. Op het stuk van het kanaal bij Dansschool RiJo is dat het geval gebleken. De belangrijkste klachten zijn geluidsoverlast (met name op de vroege ochtend) door dichtslaande autodeuren en heen en weer geroep tussen vissers. Ook wordt er troep achtergelaten en ontstaan, met name tijdens het in- en uitladen aan de straatkant, verkeersonveilige situaties. Daarnaast worden openbare ruimtes maar ook tuinen gebruikt als openbaar toilet en kunnen lokale bewoners door parkeeroverlast hun oprit nauwelijks of niet gebruiken. De BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben inmiddels, na klachten van omwonenden, geconstateerd dat deze klachten gegrond zijn.

Gedragsregels


Om dit viswater ook in de toekomst te kunnen blijven behouden voor de sportvisser is het zaak dat we er alles aan doen om onze gezamenlijke gedragsregels na te leven en daarmee een positieve uitstraling naar onze omgeving uit te dragen. Ondanks dat het gaat om incidenten en het slechts een klein aantal sportvissers is dat zich hier schuldig aan maakt, nemen we deze klachten bijzonder serieus. We willen niet dat door vervelende incidenten het algehele imago van de sportvisser(ij) averij oploopt met alle mogelijke gevolgen van dien. Als deze klachten namelijk niet aangepakt kunnen worden zullen we genoodzaakt zijn dit deel van het kanaal te verbieden voor gebruik door sportvissers.

Steun van hengelsportverenigingen


HSV Het Voornse Kanaal en de bij haar aangesloten sportvissers zullen Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunen. Iedereen kent de voorwaarden uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de algemene ongeschreven fatsoensregels. Leef deze alsjeblieft na aan de waterkant en spreek anderen zo nodig hier op aan. Mochten er zich vervelende incidenten voordoen twijfel dan vooral niet en neem contact op met Sportvisserij Zuidwest Nederland. Samen zorgen we ervoor dat dit topwater, topwater blijft en ons nog veel visplezier zal opleveren!

Merk je als sportvisser incidenten op? Twijfel niet en neem contact op met Rian de Jong, Teamleider Controle en Handhaving van Sportvisserij Zuidwest Nederland via rian@sportvisserijzwn.nl.