Gedragscode sportvisserij

Gedragscode Sportvisserij

Omgaan met vis

Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt
Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen
Verwijder de haak uiterst voorzichtig
Loodcode 
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Belangrijke aanbevelingen zijn:
• koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per keer afgeven
• gebruik alleen zacht hagellood; dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken
• gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder verspeelt
• deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval
Leefnetcode
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt echter hoe minder handelingen
er met een vis worden gedaan hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is,
anders liever niet. Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:
• een diameter van 40 cm of meer
• lengte van 2,5 meter of meer
• maaswijdte van maximaal 6 mm
• knooploos gemaakt
• van zacht materiaal gemaakt
• voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen
Zorg bij gebruik van het leefnet dat:
• een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten
• het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal
• golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen
• de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft
• er niet te veel vis in het leefnet zit
• het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt
Gedragscode Karperstudiegroep Nederland
Naast de wettelijke visserijregels, bestaat een gedragscode met 'spelregels' op het gebied van omgang met vis, gebruik van lood en leefnet en specifieke codes voor
de Karperstudiegroep Nederland:
• Vis alleen met visveilige systemen
• Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat
• Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen
• Ga verantwoord om het het gebruik van de bewaarzak
• Zet de karper terug in het water waarin hij is gevangen
Bron: Sportvisserij Nederland