Commissie Controleurs De Hengelsportsportcontroleur 

Langs deze weg willen wij u een graag een uitleg geven over de afdeling Controle van HSV - Het Voornse Kanaal. 
De naam controleur zegt in feite al genoeg: 
Hij controleert op het voorhanden hebben van de geldige visdocumenten en naleven van de in de schriftelijke toestemming genoemde voorwaarden: 
- zoals een lidmaatschap van onze vereniging 
- een toestemming nachtvissen als u wilt gaan nachtvissen in de wateren binnen  de gemeente Hellevoetsluis. 

Controleurs  D van der Velde  Jan Jobse,  Leo Munter M.Aandewiel,W Dupon ,T Smalheer

Hoofd controleur Daan van der Velde

Tevens zijn sportvisserij controleurs de ogen en oren van onze vereniging, doordat zij langs de waterkant veelvuldig in contact komen met onze leden , horen zij veel en kunnen daar op inspelen. Bijvoorbeeld er zijn dode vissen hier OF daar, of er zijn een aantal "sportvissers" die bepaalde overlast veroorzaken. 
Tevens is het wel zo belangrijk te vermelden, dat het sociaal omgaan met onze leden (en uiteraard ook niet leden) van belang is, daar de hengelsportvereniging (dus ook de controleurs) het vissen en de vereniging promoot en tevens toeziet op naleving van de regelgeving als vermeld in de visserijwet en de voorwaarden in de schriftelijke toestemming. 
Als de hengelsportcontroleur(s) worden geconfronteerd met overtredingen van de regelgeving in de visserijwet en/of voorwaarden in de schriftelijke toestemming , zal een controleur het niet nalaten om uw naam te noteren en eventueel uw schriftelijke toestemming innemen, daarvan zal hij melding doen bij de lokale politie en het bestuur van HSV Het Voornse Kanaal.
Ook wordt er jaarlijks controles uitgevoerd gezamenlijk met politieambtenaren, de politieambtenaar zal indien men een constatering ziet verbaliserend optreden. 
Gelukkig gedraagt het overgrote meerendeel van onze leden zich keurig netjes tijdens het beoefenen van hun favoriete hobby, de hengelsport en hebben zij de vereiste documenten altijd bij zich.
Leden die betalen voor hun schriftelijke toestemming, verwachten dat er ook wordt toegezien c.q. gecontroleerd op het hebben van de vereiste documenten en de gedragingen van de sportvissers.
Onze controleurs doen goed werk voor de sportvisserij in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder,  tracht daarom begrip op te brengen voor onze werkzaamheden en behandel ons dan ook met respect. 
De hengelsportcontroleurs zijn voorzien van een legitimatiebewijs (controlekaart voorzien van een foto), deze laten wij (op verzoek) altijd zien. 

Tot aan de waterkant !                                                           Rev :datum 23-4-2020