Wie zijn wij


HSV Het Voornse Kanaal  
Opgericht 28 juli 1956
Koninklijk goedgekeurd 1 april 1960
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 40385113
Aangesloten bij federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland en Commissie Sportvisserijbelangen Voorne-Putten.

Secretariaat:
Duindoornstraat 28
3222 XE Hellevoetsluis
secretariaat@hsvhetvoornsekanaal.nl 

Betalingen:
Penningmeester Het Voornse Kanaal
Hellevoetsluis
IBAN : NL79 INGB 0000 6258 00
Vragen over contributie/VISpas : voornsekanaal@vispas.nl
tel.0900-2025358 (35 cent per minuut) 

Lid worden van HSV Het Voornse Kanaal:
U kunt lid worden van HSV Het Voornse Kanaal door u persoonlijk in te laten schrijven op één van de verkooppunten:
•Hengelsport De Catfish, Timmerwerf 11 Hellevoetsluis www.de-catfish.nl
•Faunaland Luesing, Struytse Hoeck 69 Hellevoetsluis www.faunaland.nl
U dient de jaarbijdrage ter plekke contant te voldoen. U krijgt dan een voorlopige VISpas en de overige benodigde documenten mee, zodat u meteen kunt beginnen met vissen. 

Jaarbijdrage:
De verschuldigde jaarbijdrage bedraagt:
•€ 12,50 voor jeugdleden tot 14 jaar ( inclusief landelijke en federatieve afdrachten van € 7,25 )
•€ 28,50 voor senior leden (14-65 jaar)  ( inclusief landelijke en federatieve bijdragen  € 21,00 )
•€ 25,50 voor senior-plus leden (ouder dan 65) ( inclusief landelijke en federatieve bijdragen van € 21,00 )
Deze korting voor senior-plus leden geldt niet in het 1e jaar van het lidmaatschap.
Bij inschrijving als lid is bovendien éénmalig € 5,00 administratiekosten verschuldigd. 

Documenten:
De (wettelijk vereiste) documenten die u ontvangt als lid van HSV Het Voornse Kanaal :
•een op uw naam gestelde VISpas
•een verenigingsboekje, waarin opgenomen de lokale- en regionale Lijst van Viswateren, alsmede de bijzondere voorwaarden en bepalingen
•een Gezamenlijke Lijst van Viswateren of een aanvulling hierop 

Nachtvissen:
De Visserijwet verstaat onder nachtvissen het vissen op tijdstippen, gelegen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst. Met ingang van 1 oktober 2012 is dit het gehele jaar toegestaan, met uitzondering van enkele krachtens de wet aangewezen wateren en tenzij de visrechthebbende dit verbiedt.
Nachtvissen in de wateren van HVS Het Voornse Kanaal 
In onze eigen verenigingswateren is nachtvissen het gehele jaar verboden, tenzij u ook bent voorzien van een nachtvistoestemming voor deze wateren.

Vanaf 2020 mag u in onze eigen verenigingswateren nachtvissen als u in bezit bent van een door HSV Het Voornse Kanaal uitgegeven VISpas .en Nachtviskaart te koop bij de Catfisch aan de Timmerwerf 11 Hellevoetsluis.
U mag dus niet in onze wateren nachtvissen als de sticker op een VISpas van een andere vereniging zit !
De sticker voor de landelijke toestemming nachtvissen is uitsluitend online te bestellen via:
www.vispas.nl  www.sportvisserijzwn.nl of www,deksn.nl
Via deze sites kunt u ook stickers voor toestemming derde hengel bestellen. 
LET OP : In de wateren van HSV Het Voornse Kanaal mag u NIET met 3 hengels vissen !

Kampeermiddelen:
Vooral door karpervissers worden bij het nachtvissen vaak onderkomens en schuilgelegen-heden zoals bivvies, brollies en tenten gebruikt. In het algemeen is volgens de APV van Hellevoetsluis het gebruik van kampeermiddelen buiten officiële kampeerterreinen verboden. De APV biedt echter wel ruimte voor het aanwijzen van nachtvislocaties, waar het gebruik van eenvoudige kampeermiddelen door nachtvissers is toegestaan.
Hiertoe is inmiddels een Aanwijzingsbesluit Nachtvissen vastgesteld.
Hierin is geregeld, dat voor leden van HSV  Het Voornse Kanaal, die tevens houder van een nachtvistoestemming zijn , het gebruik van kampeermiddelen wordt toegestaan langs:
- het Kanaal door Voorne (alleen het deel dat binnen de gemeente Hellevoetsluis ligt!)
- de Vestinggrachten m.u.v. oeverzijde van de wallen
- de Hoofdwetering vanaf voormalig gemaal Hein tot aan de Ossenhoekweg
- de watergangen in de wijk Bonsenhoek
- de watergangen in de wijk Ravensehoek,m.u.v. het gedeelte tussen de Kanaaldijk Westzijde en de Etudestraat/Sonatestraat. 

(KLIK HIER voor de plattegrond nachtvislokaties )

Er gelden nog een aantal bijzondere voorwaarden,waarvan de belangrijkste zijn:
- uitsluitend toegestaan voor diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met één of
meer hengels;
- alleen toegestaan binnen een afstand van 20 meter,gemeten uit de oever van het water
waarin wordt gevist;
- per persoon op de aangewezen plaatsen maximaal één eenvoudig kampeermiddel
- kampeermiddelen mogen geen grotere afmeting hebben dan drie bij drie meter en moeten
een neutrale groene,bruine of camouflagekleur hebben;
- verboden alcohol te nuttigen,geluidsoverlast te veroorzaken,muziek te maken of af te
spelen en open vuur te stoken (ook barbecue);
- verboden om hinder of schade te veroorzaken aan de omgeving en/of het milieu;
- afval mag niet worden achtergelaten maar moet ofwel in daarvoor -indien aanwezig-
bestemde afvalbakken worden gedeponeerd,dan wel bij het verlaten van de aangewezen
plaatsen worden meegenomen.

Lid van meerdere verenigingen?:
De jaarbijdrage bestaat voor een groot deel uit afdracht aan Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederatie waar de vereniging onder valt.
Als u lid bent van meerdere hengelsportverenigingen hoeft u deze afdracht maar éénmaal te betalen. U betaalt de afdracht aan de vereniging, waarvan de postcode het dichtst bij die van uw woonadres ligt.
Wanneer u zich (opnieuw) in laat schrijven als lid dient u wel eerst de volledige contributie, inclusief afdrachten, contant te voldoen aan het aanmeldadres. Pas tijdens de verwerking van uw gegevens bij Sportvisserij Nederland kan namelijk worden nagegaan waar u eventueel nog meer lid bent. In dat geval kunt u de teveel betaalde afdracht(en) zelf  terugvragen bij Sportvisserij Nederland.
U kunt op www.sportvisserijnederland.nl/vispas/ een formulier voor teruggave vinden.
Het daarop volgende jaar betaalt u alleen de contributie zonder de extra afdracht.

Betalingen Jaarbijdrage: 
Als u bij het aanmelden als lid de aanvraag VISpas invult, geeft u hier (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) toestemming voor automatische incasso van de contributie voor het volgende jaar. U dient dan ook uw bankrekeningnummer in te vullen.
Met betaling via incasso bespaart u de vereniging veel geld, en onze vrijwilligers veel tijd en energie. Voor u heeft dit als voordeel, dat u niet kunt vergeten te betalen en dus altijd op tijd uw nieuwe VISpas ontvangt. Indien er anders dan via incasso betaald wordt is bovendien € 1,50 aan administratiekosten verschuldigd.