Boete bedragen sportvisserij 2015

Boetebedragen sportvisserij 2015Dinsdag, 06 januari 2016 


Boetebedragen sportvisserij 2016

Zoals elk jaar zijn er door de overheid weer enkele zaken gewijzigd op het gebied van overtredingen en de hoogte van de boetes. Hieronder zetten we de wijzigingen op een rij. De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2016.

De hoogtes van de boetes zijn nauwelijks veranderd. Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met één of twee hengels kost nog steeds € 130.


Te veel hengels

Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met meer dan twee hengels kost vanaf 1 januari 2016 €350,-. Nieuw is dat een opsporingsambtenaar voor deze laatste overtreding weer een “eenvoudige” bon (geeltje) kan uitschrijven. In 2014 moest de opsporingsambtenaar hiervoor een proces verbaal opmaken.


Gesloten tijden en minimummaten

Voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode en het in bezit hebben van ondermaatse vis gold altijd een standaard boete van € 140. Nieuw is dat de hoogte van de boete nu door de Officier van Justitie wordt bepaald. Het richtbedrag hierbij is nog steeds € 140 maar de Officier van Justitie kan hier dus van afwijken. De gesloten tijden en minimummaten staan op pag. 8 en 9 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.


Levend aas

Het vissen met levend aas kost nog steeds € 370. Hiervoor is een nieuwe code ingevoerd die de opsporingsambtenaar moet gebruiken: H 664a. Met het invoeren van deze nieuwe code kan de opsporingsambtenaar ook voor deze laatste overtreding weer een “eenvoudige” bon (geeltje) uitschrijven en hoeft er geen uitgebreid proces verbaal meer te worden opgemaakt.


Gerookte paling

Nieuw is dat de hoogte van de boete voor het in bezit hebben van gerookte paling die kleiner is dan 25 cm. voortaan ook door de Officier van Justitie wordt bepaald. Tot 1 januari gold hiervoor een standaard bedrag van € 280.


Overzicht nieuwe boetebedragen
Lees hier het overzicht van de meest voorkomende overtredingen en de daarbij horende boetebedragen (pdf).

Bovenop de boete komen nog € 9,-- administratiekosten.