Opzeggen lidmaatschap

Als u bij ons een VISpas aanvraagt, wordt u lid van onze vereniging.
Dit is dus niet een vrijblijvende, eenmalige aankoop.Het lidmaatschap wordt aan het eind van het jaar automatisch verlengd.
Bij het aanvragen van de VISpas kunt u al dan niet kiezen voor automatische incasso. Kiest u voor automatische incasso dan wordt de contributie voor het volgende jaar automatisch begin november van uw rekening afgeschreven.
Zo niet dient u zelf zorg te dragen voor de betaling van uw contributie 
Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit  vóór 1 Oktober van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk,
liefst per email  naar mailto: ledenadministratie@vispas.nl   op te zeggen.